SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TIÊU BIỂU TPHCM NĂM 2021

Đăng ngày 22/03/2022

TRỨNG VỊT SẠCH VFOOD , TRỨNG GÀ SẠCH VFOOD CỦA CÔNG TY CP THỰC PHẨM VĨNH THÀNH ĐẠT ĐƯỢC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TPHCM TRAO BẰNG KHEN  CHỨNG NHẬN VỚI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TIÊU BIỂU TPHCM NĂM 2021. 

Chia sẻ: