CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
11/05/2024 05:19 PM 23 Lượt xem

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

  - Vfood.com.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

  - Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

  - Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà vfood.com.vn  thu thập như Họ tên, địa chỉ, điện thoại, email

  - Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ, tên sản phẩm, số lượng, thời gian giao nhận sản phẩm.

  2. Phạm vi sử dụng thông tin:

  Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được vfood.com.vn sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  - Hỗ trợ khách hàng

  - Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

  - Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

  - Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

  - Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

  3. Thời gian lưu trữ thông tin:

  Đối với thông tin cá nhân, vfood.com.vn  chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về : vinhthanhdat@vnn.vn

  4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

  CÔNG TY Cồ Phần Thực Phẩm Vĩnh Thành Đạt

  Địa chỉ: 350/25 Quốc Lộ 1A , P.An Phú Đông , Q12, TP.HCM

  Điện Thoại : 028. 371 99 555 Hotline: 0938 274 274

  Website: http://www.vfood.com.vn

  5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

  Tại vfood.com.vn , việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật, cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác và cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

  - Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

  - Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

  - Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

  Vfood.com.vn  hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Vfood.com.vn.

  0