Quy định và hình thức thanh toán

Đăng ngày 24/01/2019

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Chia sẻ: