[GIAO TP.HCM] TRỨNG GÀ LOẠI 01

[GIAO TP.HCM] TRỨNG GÀ LOẠI 01

 20190214-66

TRỨNG GÀ TƯƠI- TRUY XUẤT ĐƯỢC NGUỒN GỐC.

SẢN PHẨM ĐƯỢC XỬ LÝ SẠCH TRÊN DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ NHẬP KHẨU TỪ HÀ LAN.

TRỨNG GÀ TƯƠI- TRUY XUẤT ĐƯỢC NGUỒN GỐC.

SẢN PHẨM ĐƯỢC XỬ LÝ SẠCH TRÊN DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ NHẬP KHẨU TỪ HÀ LAN.

SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 22000 VÀ HACCP.

HẠN SỬ DỤNG: 08 NGÀY.

 

 

Sản phẩm cùng loại
0